Jak to funguje

Boatago.cz se zabývá pronájmem rekreačních lodí s kapitánem.

Nabízíme privátní zážitkové projížďky centrem Prahy i specializované akce pro skupiny.

Doba pronájmu je vždy přesně vymezena online objednávkou nebo booking rezervací a následným zaplacením rezervační zálohy na pronájem rekreačního plavidla.

V rámci objednávky je zákazník povinen vyplnit souhlas se Smluvními podmínkami Boatago.cz.

Základními nástupními místy jsou kotvící místa:

  1. Náplavka, pod železničním mostem, břeh Praha 2, GPS – latitude 50.06705, longitude 14.414691
  2. Náplavka pod Jiráskovým mostem, břeh Praha 2, GPS – latitude 50.075644, longitude 14.413522
  3. Břeh Praha 5, pod Palackého mostem, GPS – latitude 50.072762, longitude 14.410609

Rezervace probíhá formou zaplacení rezervačního poplatku na platební bráně GOPAY.

Online objednávky (ready to sail) Za 30 minut od přijetí potvrzující SMS (bývá obvykle odeslána do 5 minut po provedení platby) bude vybrané plavidlo přistaveno na zvoleném nástupním místě. K dispozici lodní bar, při vyplnění promo kódu v objednávce – wellcome drink zdarma pro každého.

Booking rezervace (objednávky od zítra) Přistavení lodě ve zvolený čas, možnost volby jiného nástupního místa, po dohodě individuální catering, individuální požadavky přes kontaktní formulář

Doplatek bude realizován ihned po nástupu, a to buď hotově oproti platebnímu dokladu, nebo bezhotovostně platební kartou po předchozím oznámení zákazníkem.

Plavba trvá vždy dobu vymezenou v online objednávce včetně nástupu a výstupu, možnost prodloužení pouze pokud nejsou bezprostředně poté další rezervace.

Návrat a vylodění bude na nástupním, případně po dohodě se zákazníkem i na jiném místě, v rámci plavebních komor Smíchov – Modřany (ale pouze na místech k výstupu vhodných a povolených ke kotvení malých plavidel).

Cena a platební podmínky

Ceníky za služby jsou uvedeny na www.boatago.cz u příslušných plavidlech. Ceny jsou včetně DPH (21%).

Hodinovou sazbou se rozumí konečná cena pronájmu lodi, služby kapitána, pohonných hmot, užití záchranných a bezpečnostních prostředků.

Jak při online rezervaci (loď přistavena do 30-ti minut), tak při bookingu na dny následující je vyžadována platba nevratné zálohy.

Pronajímatel je v odůvodněných případech (porucha, nehoda, živelné pohromy) oprávněn poskytnout náhradní plavidlo stejné nebo vyšší kategorie.

Stornovací podmínky

V případě stornování je poplatkem rezervační záloha.